Ukraine warWojna na wschodzie Ukrainy, obejmująca obwody Doniecki i Ługański, jest prawdopodobnie ostatnim konwencjonalnym konfliktem zbrojnym starego kontynentu. Miesiące walk o strategiczne punkty przerodziły się z czasem w wojnę pozycyjną.