On front lineKonflikt zbrojny na wschodzie Ukrainy to przede wszystkim tragedia wielu cywilów.