(Ab)normal realityWojna na wschodzie Ukrainy jest prawdopodobnie ostatnim konwencjonalnym konfliktem starego kontynentu. W obliczu przedłużającej się walki pozycyjnej, żołnierze obu stron próbują wytworzyć wokół siebie pozory normalnego życia.