Independence DayMarsz Niepodległości organizowany co roku 11 listopada w Warszawie, skupia liczne organizacje prawej strony sceny politycznej: Ruch Narodowy, Obóz Narodowo-Radykalny, Młodzież Wszechpolską, Narodowe Odrodzenie Polski etc. Od 2011, kiedy doszło do spalenia dwóch samochodów telewizji TVN, zdemolowania kilkunastu pojazdów, wielu przystanków oraz komisariatu na trasie przemarszu, wydarzenie to jest kojarzone przede wszystkim z towarzyszącymi mu zamieszkami. Obecnie rokrocznie w stolicy organizowane jest kilka podobnych demonstracji, Marsz Niepodległości pozostaje jednak największą z nich. Fotoreportaż jest zapisem wydarzeń mających miejsce na przełomie lat 2011-2016.