AnimalsPrzez rozwój komunikacji, zwierzęta ulegają co raz częściej wypadkom. Mimo tego, często są całkowicie niezauważane przy planowaniu budowy kolejnych dróg czy zabezpieczaniu dotychczasowych.