AlcatrazZakład Karny w Tarnowie nazywany jest Alcatraz Południa. Przebywają tu osadzeni stwarzający poważne zagrożenie społeczne albo zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu. Jednostka może pomieścić ponad 1000 osadzonych.